Ten noorden van Kloosterburen

Zaterdagavond 1 juni 2019. Het is net na tienen de zon is inmiddels verdwenen. De lucht kleurt blauw boven het Wad. In de verte lopen een aantal dieren. Paarden, schapen, en een aantal koeien. Als ik de kwelder op loop wordt ik begroet door de kudde koeien. Het vee wat hier verblijft op de kwelder blaken van gezondheid. Voedsel voor iedereen. Het is prachtig om te zien dieren op de kwelder. De koeien, paarden en schapen zorgen ervoor dat de plantengroei laag blijft en er plek blijft voor karakteristieke kwelderplanten.

Reactie schrijven

Commentaren: 0