Natuurgebied Uithuizerwad

Het Uithuizerwad is een prachtig natuurgebied dat door de eeuwen heen is ontstaan uit de Waddenzee. Langs de kust zijn kwelders gecreëerd en uiteindelijk bedijkt, waardoor de kust steeds verder naar het noorden is verplaatst. In de omgeving zijn veel oude en nieuwe dijkjes te vinden. Het Uithuizerwad bestaat uit het buitendijkse kweldergebied Uithuizerwad en de binnendijkse Ruidhorn. Het buitendijkse gebied herbergt planten zoals lamsoor en zeealsem, terwijl de Ruidhorn in het voorjaar veel kluten aantrekt om te broeden. Het gebied is daarom niet toegankelijk, maar vanaf het parkeerterrein bij de Ruidhorn zijn twee vogelkijkwanden beschikbaar. Beide gebieden kunnen ook vanaf de dijk goed worden overzien.

 

Natuurherstel is een belangrijk onderdeel van het behoud van het Ruidhorn-gebied. Natuurmonumenten helpt bij het herstellen van het gebied door het graven van grond, het creëren van plassen en het terugbrengen van bijzondere brakwaterplanten zoals duizendguldenkruid en melkkruid. Het aantal vogels dat het gebied gebruikt, neemt hierdoor ook toe. Het Ruidhorn is vooral in trek als vluchtplaats bij hoog water, waardoor het een ideale plek is om vogels zoals de zwarte ruiter, groenpootruiter, grauwe franje poot, sneeuwgors, strandleeuwerik en frater te spotten.

 

Om optimaal van de natuur te kunnen genieten, heeft Natuurmonumenten verschillende uitkijkpunten in de Ruidhorn gerealiseerd. Achter de dijk kun je in alle rust achter een kijkwand zitten en genieten van de bijzondere wadvogels. Vooral tijdens de voorjaars- en najaarstrek is het druk met vogels, zoals lepelaars en verschillende soorten steltlopers. In de winter zijn er ganzen, eenden en jagende roofvogels te vinden, zoals de blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd en velduil. De Ruidhorn is niet toegankelijk, maar vanaf de drie kijkschermen kun je het gebied uitstekend overzien. Vergeet niet je verrekijker en fotocamera mee te nemen!

 

Natuurgebied Uithuizerwad
Natuurgebied Uithuizerwad

Reactie schrijven

Commentaren: 0