Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg in Slochteren ontstond al voor 1300 als een sober steenhuis met dikke muren. In de 16de eeuw werd het gebouw uitgebreid en verfraaid en werd een slotgracht gegraven. Vanaf 1670 werden de beide zijvleugels toegevoegd zodat het gebouw een U-vorm kreeg. Borgheer De Sandra Veldtman startte in 1781 een grootscheepse verbouwing en bepaalde het uiterlijk van de borg. De borg werd tot 1972 bewoond doorn de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0